Te Ataarangi
Kia kore koe e ngaro taku reo rangatira